El projecte

Espais de Connexió és un projecte:

Amb missió i valors

És un projecte personal que respon a l’evolució personal viscuda i amb el que comparteixo eines i recursos perquè cadascú pugui viure de forma més serena i coherent amb el què realment sent que ha de fer i sobretot com ho ha de fer.

Al servei

Posant com a protagonistes els participants a les activitats, de manera que vagin incorporant recursos d’autogestió, i generant una dinàmica d’enriquir-nos i aprendre tots mútuament.

Connectant cap endins

Independentment de si són activitats grupals o individuals, les experiències que es proposen porten a fer que cadascú tingui un espai de transformació personal, que es pot potenciar amb el mirall del grup.

Connectant cap enfora

S’estimulen les col·laboracions amb altres facilitadors que puguin complementar la missió del projecte des de diferents aproximacions perquè cadascú vagi trobant el què li pot anar millor en el seu procés.

Reivindica l’art

L’art en el sentit més ampli com a eina d’autoexploració, expressió, transformació, i com a connector dels diferents cossos que habitem.

Venera la vida

Estar vius ara i aquí és una cosa extraordinària a tenir present i aprofitar al màxim, i la natura juga un paper destacat en el projecte com a font de coneixement i inspiració.

En contínua transformació

Sense perdre la finalitat principal, com la vida, serà un projecte que s’anirà polint i adaptant a les necessitats i millores que es vagin detectant.

Vol crear comunitat

Més enllà de participar en tallers o activitats concretes, les persones que s’apropen al projecte ressonen amb una energia, actitud i sensibilitat especial i serà bonic cuidar que aquesta sinergia agafi més consistència i contribueixi a una societat més present i conscient.