Art conscient

Més informació

 • Ganes d’explorar-se a través de l’art i el joc.
 • Ser major de 16 anys.
 • Màxima puntualitat en començar i finalitzar.
 • S’aconsella portar una ampolleta d’aigua per beure.

Són sessions independents que segons la proposta tindran una durada i ubicació determinada. De forma estable un dimecres a la tarda al mes es farà una activitat que habitualment durarà entre 2-2,5 hores, però es poden presentar altres propostes diferents.

En les activitats al centre es treballa en petits grups (6-10 persones), buscant un ambient agradable i respectuós per un procés íntim.

En cada activitat s’especificarà el preu de la sessió en funció de la durada i material necessari. El material estarà inclòs, tret que s’especifiqui alguna cosa prèviament.

HORARI

Consulta la secció d'activitats especials de l'Agenda.
Una experiència artística d’autodescobriment

Art Conscient és una sèrie de propostes que tenen per objectiu un treball d’autoconeixement i de connexió interna a través de diferents experiències artístiques. Partim d’algun tema, reflexió o estímul sensorial per poder fer una observació interna i aprofitem el potencial comunicatiu de l’art en diferents tècniques i formats per expressar de forma lliure i creativa la nostra visió al respecte. Així descobrim com la nostra creació ens parla i aprenem a interpretar algunes informacions subconscients, i també ens observem mentre fem l’activitat per entendre’ns millor. Ens ajudem del llenguatge simbòlic i les accions amb intenció per explicar i entendre coses complexes.

El dibuix, la pintura, el collage, el modelatge, l’escriptura, teixir, tallar, l’expressió corporal… cada tècnica ofereix unes particularitats que es poden aprofitar amb una intenció dirigida a trobar respostes o preguntes, però en tot cas, a fomentar moviments interns que permeten veure les coses des d’altres perspectives, i de recuperar aquesta forma d’infant de relacionar-se amb el món provant, permetent explorar i “equivocar-se” sense expectatives, vivint amb plenitud el present.
Si estem disposats, qualsevol moment i situació és una porta al coneixement, i a poc a poc anirem obrint camins per qüestionar “certeses”, fer transferències d’aprenentatges d’un àmbit a un altre, enriquint la nostra percepció i transformant la mirada per aconseguir una ment més flexible i al nostre servei.
També es fomenta l’intercanvi de sensacions i punts de vista entre els participants, fent viatges entre el treball personal i el compartir col.lectiu, per enriquir-se i comprendre altres perspectives.

Formats variables

De moment farem una activitat d’Art Conscient de forma estable el 3r dimecres de cada mes a la tarda, que seran independents, però en funció de la resposta es poden plantejar sessions més regulars. A la llarga la intenció és poder fer treballs més profunds de diverses sessions per desenvolupar temes concrets.

També es plantejaran, quan sigui possible, formats més intensius d’un dia o cap de setmana en entorns naturals i tranquils.

La informació d’aquestes activitats s’anirà anunciant a la web, al butlletí i les xarxes socials.

QUÈ T’APORTARÀ

Les activitats són una porta oberta cada dia de deixar-se portar, d’iniciar un petit viatge interior, sense la persecució d’un resultat, sinó d’un procés intern honest i amable.

 • Espai d’autoconeixement des del joc, l’experimentació i el treball manual.
 • Desenvolupar habilitats artístiques.
 • Obrir la ment i la mirada i expressar emocions i sentiments.
 • Connexió amb la presència, el diàleg intern i la capacitat creativa.
 • Millora de l’autoestima i autoconfiança.
ÉS PER A TU SI…
 • Tens més o menys experiència en el camp artístic, però tens ganes d’explorar el potencial de l’art com a eina de viatge intern.
 • Vols abordar el treball de desenvolupament personal des d’un enfocament diferent i holístic.
 • Tens ganes d’explorar i descobrir els teus dons i recursos, desafiar limitacions i estimular la creativitat.
 • Desitges connectar amb el teu nen interior, que s’entregui a cada proposta amb alegria i sense judici.
 • Et vols enriquir de compartir els processos amb altres persones.
FACILITADORA

Thaïs Borri Bas
Formació en Belles Arts, Il.lustració, Pedagogia i Disseny gràfic.
Més de 20 anys desenvolupant treballs creatius i artístics, principalment com a il.lustradora, dissenyadora i muralista. Autora, il.lustradora i editora de la col.lecció HUM.
Estudis de Feng Shui, Registres Akàshics i un ampli recorregut en treball de creixement personal.
Sensibilitat pel món natural i contacte a través de sortides freqüents, treball i voluntariat.

FORMULARI DE CONSULTA